Kosten

 

Vrijblijvend eerste gesprek

Een eerste gesprek met Mr Boom is gratis. Dit gesprek duurt doorgaans niet langer dan een uur. U verneemt onmiddellijk of u een haalbare zaak heeft en of u wel een advocaat nodig heeft. Als blijkt dat uw zaak geen kans van slagen heeft, dan weet u dat meteen. En anders gaat Mr Boom meteen voor u aan de slag en worden de kosten in dit eerste gesprek al met u besproken.

 

Uurtarief

De werkzaamheden van Mr Boom zullen u aan de hand van het uurtarief ad € 195 ex 5% kantoorkosten rekening worden gebracht. Aan het begin van onze samenwerking worden de te verwachten kosten besproken, welke schriftelijk zullen worden bevestigd. Daarnaast dient u rekening te houden met de kosten van griffierecht, uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel, uittreksels basisregistratie personen, deurwaarderskosten etc.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u te voldoen aan zgn. inkomens - en vermogensvoorwaarden. Voor deze voorwaarden wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.
Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp zal bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging voor u worden aangevraagd. Indien deze aanvraag wordt toegewezen hoeft u het uurtarief niet te voldoen, doch zal u een eigen bijdrage worden opgelegd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

 

Mediation

In geval van mediation is het mogelijk om vooraf een vaste afspraak te maken voor alle kosten. Vraagt u naar deze mogelijkheden in het eerste gesprek.